ما پیشنهاد می دهیم

حالت کار 24 ساعته

کاراگاه خصوصی

ما خدمات کارآگاه خصوصی، بازیابی اطلاعات، شناسایی نظارت غیرقانونی و خدمات اضافی فردی را ارائه می دهیم.

تحقیق روزنامه نگاری

تحقیقات روزنامه نگاری ابزار اضافی برای به دست آوردن شواهد و دشوار کردن پرونده است

خدمات حقوقی

طیف کامل خدمات حقوقی شامل انواع اختلافات، جستجو و امضای اسناد و قراردادها، مشاوره و ... می باشد.

قابلیت اطمینان

حریم خصوصی
تضمین 100%
کیفیت
حرفه ای ها 98%
سرعت
اقدامات 95%
قیمت
بسته به حجم 90%

شرکای

کارآگاهان گرجستان ضامن حسن جریان پرونده هستند
اشلی دونالد
شرکای ما همیشه با موارد داده شده به سرعت و با کیفیت برخورد می کنند
جان دو
شرکتی موفق با سالها تجربه در این زمینه
تانیا اسمیت

کاراگاه خصوصی
که تمام مشکلات شما را حل می کند

به تجربه چندین ساله ما اعتماد کنید، متخصصان را استخدام کنید و بهترین نتیجه را بگیرید

آدرس: تفلیس، خیابان آکاکی تسرتلی، 116