ჩვენი სერვისები

საქართველოს დეტექტივები გთავაზობთ მომსახურებას უამრავი მიმართულებით. ქვემოთ წარმოდგენილია  ექსკლუზიური მომსახურებები

კერძო დეტექტივი

გთავაზობთ კერძო დეტექტივის მომსახურებას, ინფორმაციის მოძიებას, უკანონო თვალთვალის გამოვლენას და ინდივიდვალურ დამატებით მომსახურებებს

ტელეფონის და კომპიუტერის Spy

ყველა სახის მობილური ტელეფონისა და კომპიუტერის კონტროლი (მონიტორინგი). გთავაზობთ პროგრამებს, რომლის მეშვეობითაც შეძლებთ ნებისმიერი სახის Iphone, Android და WINDOWS PC-ის მონიტორინგს.

ჟურნალისტური გამოძიება

ჟურნალისტური გამოძიება ეს არის დამატებითი საშუალება მტკიცებულებების მოპოვებისა და საქმის გამჭირვალობისა

GPS კონტროლი

ონლაინ მონიტორინგი მოწყობილობების მონიტორინგი რეალური დროის რეჟიმში ხორციელდება კომპიუტერიდან ან მობილური ტელეფონიდან. ამისთვის არ არის საჭირო სპეციალური პროგრამების დაინსტალირება არც ორგანიზაციის სერვერზე და არც სამუშაო კომპიუტერზე, საკმარისია ბრაუზერის მეშვეობით WEB ინტერფეისზე წვდომა ლოგინის და პაროლის გამოყენებით.

იურიდიული მომსახურება

იურიდიული მომსახურების სრული სპექტრი მოიცავს ყველა სახის დავას, საბუთებისა თუ ხელშეკრულებების მოძიება-გაფორმებას, კონსულტაციას და ა.შ.

სიცრუის დეტექტორი

გთავაზობთ პოლიგრაფის მომსახურებას. მომსახურებას გაგიწევენ ასოციაციის სპეციალისტები. სიცრუის დეტექტორის მომსახურებაზე აუცილებელია იმ პირის თანხმობა, ვინც უნდა შემოწმდეს პოლიგრაფზე. პოლიგრაფირება ხდება წინასწარ მომზადებული კითხვების შესაბამისად, რომელის შინაარსიც და ენაც შეთანხმებული უნდა იყოს წინასწარ ასოციაციის წარმომადენელთან.

მომსახურების ფასები

კონკრეტული მომსახურების ფასი გამომდინარეობს ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე, შესაბამისად ჩვენი ჯგუფი მზად არის ყოველთვის გაგიწოთ აღნიშნული მომსახურებები