დეტექტივის ფასები

კერძო დეტექტივები და კერძო გამომძიებლები კარგად აღჭურვილ ადამიანებს წარმოადგენენ. ამ პროფესიის კეთება არც ისე ადვილია, როგორც ჩანს. გარკვეული გამოცდილებისა და ცოდნის გარეშე, ამ სამუშაოს შესრულება არ შეიძლება სახელოების გადახვევით. უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა განათლება. კერძო დეტექტივებს უნდა ჰქონდეთ მინიმუმ ოთხწლიანი უნივერსიტეტის დიპლომი, თუმცა სანქცია არ არსებობს, რადგან ჯერ კანონი არ არსებობს. ითვლება, რომ კერძო სამეცნიერო ასისტენტებმა…